Misyon & Vizyon

Özgörev (Misyon) 
Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için ihtiyacı olan, İnsancıl yaklaşımı esas alan, demokratik ve etik değerlere saygılı, ,evre, ülke ve dünya sorunlarına , bilimsel ve teknolojik açıdan okuryazar,yeni nesilleri eğitmenin verdiği sorumluluğun farkında, gereklerine göre kendini yenileyebilen,değişime ve gelişime açık, bilimi yaşam biçimi olarak algılayan, kendine güvenen uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan, akademisyen ve fen ve teknoloji öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda liderlik yapmaktır.

Özülkü (Vizyon) 
Ülkemizin, zamanın gereklerine uyum sağlayabilmesi ayrıca bilim ve teknolojide önder bir ülke olabilmesi için gelecek nesillerin çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde eğitilmesinde önemli rolü olan fen öğretmenlerini yetiştirmede Türkiye`nin En İyi Kurumu olmaktır.